Czy ozon jest szkodliwy dla człowieka?

Ozon jest gazem toksycznym, zwłaszcza w dużych stężeniach a tylko przy dużych stężeniach można mówić o
skutecznym procesie dezynfekcji. Dlatego podczas ozonowania nie mogą przebywać żadne osoby postronne
jedynie osoby posiadające właściwe zabezpieczenie ochrony osobistej.

Scroll to Top