Czy ozon jest szkodliwy dla zwierząt i roślin?

Ozon podobnie jak w przypadku ludzi jest toksyczny również dla zwierząt.
Dlatego na czas ozonowania danego pomieszczenia nie mogą w nim
przebywać jakiekolwiek zwierzęta, psy, koty, króliki, świnki morskie, żółwie i
wszelkie inne muszą być z niego wyprowadzone. Wyjątek stanowią ryby w
akwarium. Natomiast rośliny bardzo różnie reagują w kontakcie z ozonem.
Zasadniczo zdecydowanie zalecamy usunięcie roślin z ozonowanego
pomieszczenia.

Scroll to Top